Sirius là sản phẩm chủ lực của Yamaha

Với những tính chất bền bỉ, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, Sirius đã chiếm lĩnh đến 80% thị phần xe số tại Việt Nam