Bảng giá bóng đèn trước, bóng đèn sau, bình Ắc quy của các dòng xe Yamaha

Bảng giá bóng đèn trước, bóng đèn sau, bình Ắc quy của các dòng xe Yamaha như: Sirius RC, Sirius FI, Exciter 150, Exciter 150 GP, Jupiter Fi, Jupiter GP, Nouvo Fi, FZ 150, Grande, Nozza, Acruzo...