Chi tiết phụ tùng yamaha đồng giá

Phụ tùng Yamaha chính hãng và tiền công đồng giá được áp dụng cho tất cả các dòng xe Yamaha

 •  

  BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG YAMAHA CHÍNH HÃNG ĐỒNG GIÁ.

  Mẹo:

  Cách tìm nhanh một phụ tùng: Ấn Ctrl + F rồi đánh tên phụ tùng vào (ví dụ: Vỏ xe Nouvo 4) trình duyệt sẽ tự nhảy đến ô có phụ tùng đó.

  Chính sách bán sỉ tại Yamaha An Phú

   

  Mã Phụ Tùng

  Tên Phụ Tùng

  Giá bán lẻ có thuế VAT

  Công thay Phụ Tùng

  Giá bán cuối cùng có thuế VAT

  947000086700

  Bugi Exciter 2011

  37,000

  13,000

  50,000

  947000088200

  Bugi Nouvo 4, Nouvo 5

  37,000

  13,000

  50,000

  947010025400

  Bugi Classico

  37,000

  13,000

  50,000

  947010036600

  Bugi Novou 2, Si FI, Luvias

  37,000

  13,000

  50,000

  947010025600

  Bugi Sirus

  37,000

  13,000

  50,000

  947000037200

  Bugi Si FI

  37,000

  13,000

  50,000

  947000038100

  Bugi

  37,000

  13,000

  50,000

  947000082900

  Bugi Jupiter

  37,000

  13,000

  50,000

  947000087200

  Bugi Fz

  37,000

  13,000

  50,000

  947000087300

  Bugi Fz

  37,000

  13,000

  50,000

  947000086800

  Bugi Sirus

  37,000

  13,000

  50,000

  947000088000

  Bugi Nouvo

  37,000

  13,000

  50,000

  NGKBP8ES0000

  Bugi Jupiter

  37,000

  13,000

  50,000

  5YPF58050100

  Bố đĩa 1p

  145,000

  5,000

  150,000

  5HVW00450,000

  Bố đĩa 2p

  145,000

  5,000

  150,000

  55PW00460000

  Bố đĩa sau Ex

  145,000

  5,000

  150,000

  5D9F58050100

  Bố thắng Nouvo 4

  145,000

  5,000

  150,000

  3C1F58050100

  Bố thắng Nozza

  145,000

  5,000

  150,000

  5TLW00450100

  Bố thắng Mio

  145,000

  5,000

  150,000

  4USW00450,000

  Bố thắng Sirius

  145,000

  5,000

  150,000

  1PAW00460000

  Bố thắng Fz

  145,000

  5,000

  150,000

  5USW00450,000

  Bố thắng Classico

  145,000

  5,000

  150,000

  2BMF58050,000

  Bố thắng Grande

  145,000

  5,000

  150,000

  1PAF58060000

  Bố thắng Exciter 150

  145,000

  5,000

  150,000

  5SUW00451000

  Bố thắng Cuxi

  145,000

  5,000

  150,000

  5VDF530K0000

  Bố thắng sau xe ga

  61,000

  39,000

  100,000

  1S9F530K0000

  Bố thắng sau Sirus, Exciter

  61,000

  39,000

  100,000

  5TPF530K0100

  Bố thắng Mio

  61,000

  39,000

  100,000

  16SF530K0000

  Bố thắng sau Taurus

  61,000

  39,000

  100,000

  2S1F510L0900

  Bố thắng trước

  61,000

  39,000

  100,000

  5FHXF5330,000

  Bộ thắng

  61,000

  39,000

  100,000

  941101780800

  Vỏ sau Ex 135

  570,000

  25,000

  595,000

  941111280500

  Vỏ truoc Nozza

  390,000

  25,000

  415,000

  941111280600

  Vỏ sau Nozza

   

  390,000

  25,000

  415,000

  941061780300

  Vỏ Sirius

   

  260,000

  25,000

  285,000

  941071480300

  Luvias, Mio

  270,000

  25,000

  295,000

  941071481000

  Vỏ xe Classico

  270,000

  25,000

  295,000

  941071680700

  Vỏ truoc Nouvo 2, 3

  250,000

  25,000

  275,000

  941071682100

  Vỏ trước No 5

  370,000

  25,000

  395,000

  941071784300

  Vỏ trước Exciter 2011

  440,000

  25,000

  465,000

  9410717B1400

  Vỏ xe

  260,000

  25,000

  285,000

  941071783200

  Vỏ trước Ex 2010

  260,000

  25,000

  285,000

  941071784900

  Vỏ trước Luvias

  260,000

  25,000

  285,000

  941071783000

  Vỏ trước Sirius

  260,000

  25,000

  285,000

  941071785,000

  Vỏ trước Sirius , Taurus

  260,000

  25,000

  285,000

  941071784600

  Vỏ trước Taurus

  260,000

  25,000

  285,000

  941221780300

  Vỏ trước Sirius

  260,000

  25,000

  285,000

  941071782500

  Vỏ sau Exciter 2010

  260,000

  25,000

  285,000

  941071783600

  Vỏ trước Nouvo 4

  260,000

  25,000

  285,000

  941081480300

  Vỏ sau Luvias

  320,000

  25,000

  345,000

  941081680500

  Vỏ sau Nouvo 2, Nouvo 3, Nouvo 4

  360,000

  25,000

  385,000

  941081681500

  Vỏ sau No 5

  450,000

  25,000

  475,000

  941081781300

  Vỏ sau Sirius

  360,000

  25,000

  385,000

  941081784500

  Vỏ sau Luvias FI

  360,000

  25,000

  385,000

  941081783200

  Vỏ sau Ex 2010

  360,000

  25,000

  385,000

  941081782900

  Vỏ sau Sirius

  360,000

  25,000

  385,000

  941081784600

  Vỏ sau Sirius

  360,000

  25,000

  385,000

  941081784300

  Vỏ xe Taurus

  360,000

  25,000

  385,000

  941091480300

  Vỏ sau Luvias

  365,000

  25,000

  400,000

  941091480600

  Vỏ sau Luvias

  365,000

  25,000

  400,000

  941091080400

  Vỏ xe Cuxi

  350,000

  25,000

  375,000

  941081281100

  Vỏ xe Nozza

  370,000

  25,000

  375,000

  941081281200

  Vỏ xe Nozza

  370,000

  25,000

  375,000

  941071681300

  Vỏ trước No 4

  370,000

  25,000

  375,000

  941071681100

  Vỏ trước No 4

   

  370,000

  25,000

  375,000

  1DBF53P30,000

  Vỏ sau Nouvo 5

   

  450,000

  25,000

  475,000

  941081681300

  Vỏ sau No 4

  450,000

  25,000

  475,000

  941081681100

  Vỏ sau Nouvo 4

  450,000

  25,000

  475,000

  5C6E44510000

  Lọc gió Sirus

  50,000

  0

  50,000

  5P1E44510000

  Lọc gió No 4

  50,000

  0

  50,000

  1DBE44510000

  Lọc gió No 5

  50,000

  0

  50,000

  1DRE4450,0000

  Lọc gió Nozza

  50,000

  0

  50,000

  4D0E4450,0000

  Lọc gió Classico

  50,000

  0

  50,000

  1FCE4450,0000

  Lọc gió Si FI

  50,000

  0

  50,000

  16SE44501000

  Lọc gió Taurus

  50,000

  0

  50,000

  2B5E44510000

  Lọc gió No 2, 3

  50,000

  0

  50,000

  44SE44510000

  Lọc gió Luvias

  50,000

  0

  50,000

  5VVE44501000

  Lọc gió Mio

  50,000

  0

  50,000

  5HUE44510000

  Lọc gió Sirus

  50,000

  0

  50,000

  1PBE4450,0000

  Lọc gió Jupiter FI

  50,000

  0

  50,000

  1SKE44510000

  Lọc gió Luvias FI

  50,000

  0

  50,000

  5SKE44510000

  Lọc gió Cuxi

  50,000

  0

  50,000

  5VDE44510000

  Lọc gió No 1

  50,000

  0

  50,000

  2BME4450,0000

  Lọc gió Grande

  50,000

  0

  50,000

  1PAE4450,0000

  Lọc gió FZ

  50,000

  0

  50,000

  2NDE4450,0000

  Lọc gió Ex 150

  50,000

  0

  50,000

  5TLE76410100

  Dây cu roa Mio

  287,000

  63,000

  350,000

  5P0E76410000

  Dây cu roa No 4

  287,000

  63,000

  350,000

  33SE76410000

  Dây cu roa No 5

  287,000

  63,000

  350,000

  52BE76410000

  Dây cu roa Nozza

  287,000

  63,000

  350,000

  1DWE76410000

  Dây cu roa Cuxi

  287,000

  63,000

  350,000

  15C176410000

  Dây cu roa

  287,000

  63,000

  350,000

  2BME76410000

  Dây cu roa Grande

  287,000

  63,000

  350,000

  4D1H2100,0000

  Ắc quy

  280,000

  20,000

  300,000

  5HUWH211100

  Ắc quy nước Sirus

  230,000

  20,000

  250,000

  1DRH21001000

  Ắc quy Nozza

  325,000

  25,000

  350,000

  5VDWH211000

  Ắc quy Nouvo 1, Nouvo 2, Nouvo 3

  335,000

  15,000

  350,000

   

  Danh sách mã Nhông sên dĩa

  Mã PT

  Tên PT

  Giá bán lẻ có thuế VAT

  Giá bán lẻ theo bộ có thuế VAT

  Công thay PT

  Giá bán cuối cùng có thuế VAT

  15CF54360,000

  Nhông sau Lexam

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568C510600

  Sên Si Fi

  95,000

  938121581900

  Nhông 15T

  30,000

  16SF54410000

  Nhông sau Taurus

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568C510700

  Sên Jupiter

  95,000

  938121581600

  Nhông 15T

  30,000

  1S9F54390,000

  Nhông sau Ex 2010

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568D111400

  Sên Exciter tự động

  95,000

  938221581100

  Nhông trước Ex

  30,000

  1S9F54390,000

  Nhông sau Ex 2010

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  945689311200

  Sên EXciter 2012

  95,000

  938221581100

  Nhông trước Ex 2010

  30,000

  55PF54380000

  Nhông sau Ex 135

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  945689311200

  Sên EXciter 2012

   

  95,000

  938221404300

  Nhông 14T

  30,000

  31CF54380000

  Nhông sau Jupiter Gavita

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568C510600

  Sên Sirius Fi

  95,000

  938121481800

  Nhông 14T

  30,000

  5VTF54360,000

  Nhông sau Jupiter MX, V

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  945689310400

  Sên Juviter V

  95,000

  938221506900

  Nhông trước Sirius

  30,000

  3S4F54340000

  Nhông sau Sirus

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  945689309800

  Sên Sirius

  95,000

  938221506900

  Nhông trước Sirius

  30,000

  5C6F54350,000

  Nhông sau Sirus

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  945689309800

  Sên Sirius

  95,000

  938221506900

  Nhông trước Sirius

  30,000

  4STF54370,000

  Nhông sau

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  945689309800

  Sên Sirius

  95,000

  938221506900

  Nhông trước Sirius

  30,000

  2NDF54420,000

  Nhông sau Ex 150

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568D112200

  Sên Exciter 150

  95,000

  938221506900

  Nhông trước Sirius

  30,000

  1PAF54430,000

  Nhông sau FZ

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568E012200

  Sên FZ

  95,000

  938221481500

  Nhông 14T

  30,000

  16SF54420,000

  Nhông sau Taurus

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568C510700

  Sên Jupiter Gavita

  95,000

  938121581600

  Nhông 15T Jupiter

  30,000

  1PBF54410000

  Nhông sau Jupiter FI

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  1PBWF53C000

  Sên

  95,000

  1PBE74510000

  Nhông trước Jupiter Fi

  30,000

  1FCF54400,000

  Nhông sau Si FI

  90,000

  215,000

  35,000

  250,000

  94568C510600

  Sên Sirius Fi

  95,000

  938121481800

  Nhông 14T

  30,000

   

  Xem thêm Bảng giá các loại phụ tùng chính hãng Yamaha:

  Bảng giá Bố thắng trước, bố thắng sau, bố thắng đĩa các dòng xe Yamaha

  Bảng giá Lọc gió các dòng xe Yamaha

  Bảng giá Nhông Sên Dĩa của các dòng xe Yamaha

  Bảng giá dây Curoa, Bugi của các dòng xe Yamaha

  Bảng giá Bóng đèn, Acqui của các dòng xe Yamaha

  Bảng giá Vỏ xe yamaha

  Bảng giá phụ tùng đồng giá Yamaha

   

  Logo Yamaha An Phú

  Công Ty Cổ Phần Phát Triển An Phú

  Địa chỉ: 65 QL22, Dân Thắng 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn

  ĐT: 08.6259 8466                              Fax: 08.6259 8367