Nhông sên dĩa dành cho các dòng xe Yamaha như: Sirius RC, Sirius FI, Exciter 150, Exciter 150 GP, Jupiter Fi, Jupiter GP, FZ 150...

Nhông sên dĩa dành cho các dòng xe Yamaha như: Sirius RC, Sirius FI, Exciter 150, Exciter 150 GP, Jupiter Fi, Jupiter GP, FZ 150...