Ruột xe Yamaha dành cho các dòng xe Yamaha

Ruột trước và ruột sau của các dòng xe Yamaha như: Sirius, Jupiter, Taurus Lexam, Gravita, Jupiter Fi, Mio,Luvias, Nouvo đời đầu