Bảng giá Jupiter Finn trả góp

Dòng Yamaha Jupiter Finn gồm có 2 phiên bản: Jupiter Finn phiên bản tiêu chuẩn và Jupiter Finn phiên bản cao cấp