Bảng giá xe Sirius Fi trả góp

Dòng xe Yamaha Sirius Fi gồm có 3 loại, Sirius Fi thắng đùm, Sirius Fi thắng đĩa, Sirius Fi RC bánh mâm

 1. Yamaha Sirius Fi bánh mâm trả góp

  Yamaha Sirius Fi bánh mâm trả góp

  Bảng giá xe Yamaha Sirius Fi RC bánh mâm trả góp ngân hàng HD, Yamaha Sirius Fi RC bánh mâm gồm có màu vàng, đỏ, trắng, xanh , xám, bạc
 2. Yamaha Sirius Fi thắng đĩa trả góp

  Yamaha Sirius Fi thắng đĩa trả góp

  Bảng giá xe Yamaha Sirius Fi thắng đĩa trả góp ngân hàng HD, Yamaha Sirius Fi thắng đĩa gồm có màu đỏ, trắng, xanh , xám
 3. Yamaha Sirius Fi thắng đùm trả góp

  Yamaha Sirius Fi thắng đùm trả góp

  Bảng giá xe Yamaha Sirius Fi thắng đùm trả góp ngân hàng HD, Yamaha Sirius Fi thắng đùm gồm có màu đỏ, trắng, xanh , xám