Bảng giá xe Sirius Fi trả góp

Dòng xe Yamaha Sirius Fi gồm có 3 loại, Sirius Fi thắng đùm, Sirius Fi thắng đĩa, Sirius Fi RC bánh mâm

 1. SIRIUS FI 2018 TRẢ GÓP CHỈ CẦN CMND VÀ BẰNG LÁI , TRẢ TRƯỚC 4.700.000 Đ

  SIRIUS FI 2018 TRẢ GÓP CHỈ CẦN CMND VÀ BẰNG LÁI , TRẢ TRƯỚC 4.700.000 Đ

  Bảng giá xe Yamaha Sirius Fi thắng đĩa trả góp tại HomeCredit Yamaha Sirius Fi căm đùm gồm có màu đỏ, trắng, xanh , đen...
 2. Yamaha Sirius Fi bánh mâm trả góp

  Yamaha Sirius Fi bánh mâm trả góp

  Bảng giá xe Yamaha Sirius Fi RC bánh mâm trả góp ngân hàng HD, Yamaha Sirius Fi RC bánh mâm gồm có màu vàng, đỏ, trắng, xanh , xám, bạc
 3. Yamaha Sirius Fi thắng đĩa trả góp

  Yamaha Sirius Fi thắng đĩa trả góp

  Bảng giá xe Yamaha Sirius Fi thắng đĩa trả góp ngân hàng HD, Yamaha Sirius Fi thắng đĩa gồm có màu đỏ, trắng, xanh , xám
 4. Yamaha Sirius Fi thắng đùm trả góp

  Yamaha Sirius Fi thắng đùm trả góp

  Bảng giá xe Yamaha Sirius Fi thắng đùm trả góp ngân hàng HD, Yamaha Sirius Fi thắng đùm gồm có màu đỏ, trắng, xanh , xám